fbpx

密勒日巴尊者道歌(三)

密勒日巴尊者傳記唐卡
密勒日巴尊者傳記唐卡

密勒日巴尊者(Milarepa, 1040–1123)擅長詠唱道歌,藉此宣講法義。茲選譯其中兩首,以饗讀者。第一首於數十年前已有譯本,唯與藏文原意未盡相合,故據Tsang Nyon Heruka所著《瑜伽自在聖者至尊密勒日巴傳記‧開示一切智道》重譯;第二首則似乎未見前人漢譯,筆者從藏文歌集譯出。

(密勒日巴尊者圓寂後,其如月之弟子惹瓊巴[Rechungpa,1084–1161]才趕回來,抱著尊者的遺體大哭,尊者特別為他示現,並唱出以下的一闕歌。)

如吾心子惹瓊巴,聽此遺教口訣曲:

三界輪迴大海中,幻身蘊之大惡障──衣食貪著頻經營,世間事務無盡期。

了俗務兮惹瓊巴!

於此幻身城邑中,無實心之大惡障──身體血肉恆隨逐,法性勝義證無期。

善辦心性惹瓊巴!

身心兩者分界中,自生慧之大惡障──暫起因緣周邊轉,無生勝義證無期。

持無生位惹瓊巴!

此生後生兩中間,中有心識大惡障──無身而常欲結身,實性勝義證無期。

決定實性惹瓊巴!

六道迷亂城邑中,惡業罪障大勢力,隨逐貪執與瞋恨,平等體性證無期。

捨愛怨兮惹瓊巴!

無顯虛空界之中,佛陀亦屬欺誑者,曲言權巧不了義,究竟了義證無期。

棄名言兮惹瓊巴!

上師本尊與空行,合而為一作祈請;見地觀修與行持,合而為一作實踐;

此生來世與中有,合而為一令嫻熟。

諸口訣中彼為結,一切遺教之最末,別無他義惹瓊巴,吾子於彼請實修。

※       ※       ※

不丹報紙報導國師加持密勒日巴尊者塔地基
不丹報紙報導國師加持密勒日巴尊者塔地基

(某次,一眾天魔來騷擾密勒日巴尊者,尊者對它們唱出以下道歌。它們得悉尊者是已得堅固之瑜伽士,懺悔自身惡行,發願擁護尊者、任由差遣。)

諸佛剎土此世間,享譽猶如第二佛,儼然不朽教法幢,冠冕頂上如意珠,

一切承事供養處,美名幡旗之音聲,周遍一切諸方位,至尊法主彌勒巴。

於彼尊足蓮花下,恭敬依止飲其粹,正見頂峰大手印,離邊本義得證悟,

一切功德盡圓滿,無染一切諸過失,善逝幻化具人形,勝士瑪巴說此語:

外相如何顯現亦,未悟時皆迷亂相,執著對境被束縛,諸證悟者相如幻,

境相成為心友伴,究竟義中不歷相,淨為無生法身兮;內在活動此意識,

未悟之時為無明,一切煩惱業根基,悟則自明本覺慧,圓滿白法功德源,

究竟義中無智慧,諸法盡地當達至;近取親因此身蘊,未悟之時四大軀,

疾病痛苦由彼生,悟則雙運本尊身,遮止平凡庸常執,究竟義中無身體,

謂淨化如無雲空;男女魔害此顯相,未悟之時是妖魔,抗衡中斷來障礙,

悟則諸魔皆護法,種種成就從汝生,究竟義中無魔神,妄念盡地當達至;

諸乘究竟密咒乘,無上瑜伽續亦說,界種集脈因緣故,遂見外在妖魔身,

不知彼為自顯幻,想成真實極愚昧,昔我愚痴受欺騙,誤入無明迷惑室,

神魔利害執為實,成就尊者恩德故,我知輪涅無成壞,隨顯皆成大手印,

了悟迷亂無基故,明覺水月污垢淨,光明旭日離烏雲,無明黑暗從邊醒,

愚痴騙局隱沒消,從空性中生起住,執魔妄念大寶基,無生清明極稀奇。

不丹報章報導國師加持密勒日巴塔地基
不丹報章報導國師加持密勒日巴塔地基

※    香港的噶瑪噶舉派道場──佛國密乘中心住持嘉生上師(Ven. Lama Kelzang)正於不丹籌建密勒日巴尊者紀念塔,詳情請瀏覽其網頁:http://www.sangyemigyurling.org

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *