fbpx

七月十五「佛歡喜日」:在這一天,我們可點燃心中的菩提之燈,自利利他,成就佛道⋯⋯

農曆七月十五(今年合陽曆8月12日)是「佛歡喜日」,又稱「僧自恣日」。為甚麼這天名為「佛歡喜日」呢?

這源於佛陀在世時,僧團每年初夏都會結夏安居,在農曆四月十五至七月十五日期間,不隨意外出,以免踩傷草木蟲蟻。他們聚在一起,聽佛陀講法,互相分享修行心得,並由在家居士來供養。

七月十五是安居圓滿之日,僧眾會向佛陀分享修行體悟,或發露懺悔自己的過失(自恣)。由於專心修行,不少人在這段期間證得果位。佛陀因見弟子精進用功而心生歡喜,故這天又稱「佛歡喜日」。

我們在此日發心供養十方諸佛和寺院僧眾,不但是殊勝難得的因緣,功德也非常大。將功德超薦迴向往生父母,可令其超生。

漢傳寺院一般會在這一天設「盂蘭法會」,讓護法信眾到寺中供佛齋僧,藉此功德使現世父母乃至累劫父母、六親眷屬等出離三途之苦。

盂蘭盆法會的緣起

《盂蘭盆經》記載,佛陀弟子目犍連尊者的母親,在世時造了惡業,死後墮進餓鬼道。尊者希望拯救其母脫離痛苦,於是請示佛陀。佛陀指示他於安居圓滿日,以百味飲食供養三寶。後來他依法而行,其母終可往生天界,享受福樂。

不少經典都表示,孝道是成佛的要因。例如《大方便佛報恩經》云,佛陀「為孝養父母,知恩報恩故,今得速成阿耨多羅三藐三菩提。」《梵網經》亦云:「孝順父母、師僧、三寶,孝順至道之法,孝名為戒。」

明末蕅益大師說:「人世福田,莫尚乎三寶。出世道法,莫先乎孝慈。欲報深恩,莫要乎與拔。欲成濟渡,莫大乎盂蘭。」在這一天,我們可將供佛齋僧的殊勝功德帶到生活中,點燃心中的菩提之燈,自利利他,成就佛道。

延伸閱讀:
法鼓山將於海內外分寺舉行「孝親報恩法會」,歡迎親身或網上參與。信眾可藉著修行功德,為親友與先亡眷屬消災祈福⋯⋯

分享:

訂閱
通知
guest
0 評論
Inline Feedbacks
查看所有評論