fbpx

黃鴨無常、阿難堅定:思惟功德之火和持戒之水--百喻人間之二十

圖:網上圖片

(續上期)

原典

昔有一人,事須火用及以冷水,即便宿火,以澡灌盛水,置於火上,後欲取火而火都滅,欲取冷水而水復熱,火及冷水二事俱失。世間之人亦復如是,入佛法中出家求道,既得出家還復念其妻子眷屬、世間之事五欲之樂。由是之故,失其功德之火、持戒之水,念欲之人亦復如是。-- 《百喻經》卷二第廿五「水火喻」 (CBETA: T04, no. 0209, p0546c20-c27)

過去有一人,需用火和冷水來做事,就起了火種,冷水以罐盛著,放在火上。過了一段時間他想取火用,可是火都熄了:要取冷水用,水已被燒熱了。火及冷水都沒有了。《百喻經》這故事寓意世間的人皈依了佛法,出家求道,但心裏又懷念眷屬及俗世的情事、五欲的俗樂,因此而失卻了他原有的功德精進的火苗,以及持受戒律的清淨之水。

無常的黃鴨

早前闊別十年的黃鴨再度來到香港的維多利亞港,而且今次帶來了朋友。一雙大黃鴨顯得非常可愛。鋪天蓋地的宣傳出現在各社區中,黃鴨未正式登場已經引起了熱話。待得黃鴨們正式出現在添馬艦公園的海面,其中一隻黃鴨出現了狀況,漏氣了,引起了另一番的話題。雖然過了兩天便再次登場,但主辦單位稍後亦宣布要提前結束黃鴨的活動。短短的時間內,大眾經歷了黃鴨未到時的期待、見到時的歡笑、出了狀況時的關注、再次見面的歡笑和提早結束時的失落。可愛的黃鴨和香港人的互動,充分道出了無常的道理。

阿難的堅定

可愛的黃鴨不論脹卜卜的,還是扁塌塌的,都能發揮吸引力,人見人愛,令人不其然想要親近。佛陀的弟子中亦有這麼一位人見人愛的--阿難尊者。

阿難尊者是佛陀的堂弟,他的父親白飯王是佛陀的叔叔。尊者個性溫和善良、謙虛忍讓,而且博聞強記,出家後一心依止佛陀的教法修行。阿難尊者曾擔任佛陀的常隨侍者,歷時二十七載,跟隨佛陀到各地弘化,被譽為「多聞第一」。

經典記載,阿難尊者天生容貌端好,就連智慧第一的文殊師利菩薩也曾讚歎他:「相如秋滿月,眼似淨蓮花,佛法如大海,流入阿難心。」

阿難尊者天性溫和慈悲,與女眾有特殊的緣分,尊者常為她們開示清淨離欲之法,在教團中廣受女眾尊敬。他為大愛道等五百釋女向佛陀請命,令女眾能依正法出家。

然而,俊美的相貌,差點成為他道業上的障礙。他與摩登伽女甚有因緣,幸而尊者梵行清淨,佛陀又以慈力加被,才免於作出損害修行的事情。摩登伽女也藉此因緣,得到佛陀巧度,看透愛欲之無常,成為持戒精進的模範比丘尼。

佛陀入滅之時,眾人請阿難尊者向佛陀請求最後的開示:「佛陀涅槃後,以誰為師?如何安住?惡人如何調伏?經典結集如何教人起信?」佛陀回答:「阿難及諸比丘們,你們應當作如是念:日後應以戒為師;依四念處安住;逢遇惡人應默擯之;經首前安立『如是我聞』,則能教人起信。大眾如能依法而行,則佛陀法身常住。」以上種種,確立了佛弟子對信仰及教法的安心立命之處。佛入滅後,阿難尊者因未有證悟而沒被邀請參與經典的結集。多聞強記的他當晚即專心一志,精進一夜後證得道果,終可參與結集,誦出多年親自從佛陀身邊聽聞的法,包括《阿含經》及《法句經》等。

阿難尊者出家後遭遇了許多「女難」,但是他堅持不懈,發心精進,能夠攝六根、梵行清淨,並沒有被這些障礙所影響。阿難的堅定和修行,也為女性在佛教中得到法益,紹隆佛種,做出了偉大的貢獻。

阿難尊者是我們在修行路上的良師益友和榜樣。只要我們有堅定的信心和毅力,就能夠克服困難和障礙,繼續前行。

訂閱
通知
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
查看所有評論